نوشته های alireza shahidi

مبانی التراسونیک قدرت

معرفی شرکت توسعه فناوری مافوق صوت سابقه ی علمی “شرکت توسعه فناوري مافوق صوت” به سال 1382 با ”طراحی و ساخت چاقوی جراحی التراسونيک“ باز می گردد. این شرکت، در حال حاضر به عنوان اولين مجموعه ی تحقيقاتی، توليدی تخصصی در زمينه ی فناوری التراسونيک قدرت، در این حوزه فعاليت می نماید. این مجموعه ی […]