فرآیندها

فناوری التراسونیک قدرت و یا هموژنایزرهای التراسونیک (Ultrasonic Homogenizer) در فرآیندهای مختلفی استفاده می شوند. هر کدام از این فرآیندها کاربردهای متنوعی دارند. در این مقاله به فرآیندها می پردازیم و در مقاله کاربردها به این موضوع می پردازیم که چه منافعی می توانیم از انها داشته باشیم.