• گوگرد زدایی گازوئیل به کمک التراسونیک
    در ترکیبات نفتی مانند گازوئیل، گوگرد وجود دارد که برای وسایل نقلیه عمومی درون شهری و بین شهری مضر است و باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شود. وجود این ماده باعث تشکیل اکسید گوگرد می شود که از طرفی زیان هایی از جمله آلودگی هوا و تولید باران های اسیدی را به همراه دارد. مقدار گوگردی […]
  • مبانی التراسونیک قدرت
    معرفی شرکت توسعه فناوری مافوق صوت سابقه ی علمی “شرکت توسعه فناوري مافوق صوت” به سال 1382 با ”طراحی و ساخت چاقوی جراحی التراسونيک“ باز می گردد. این شرکت، در حال حاضر به عنوان اولين مجموعه ی تحقيقاتی، توليدی تخصصی در زمينه ی فناوری التراسونيک قدرت، در این حوزه فعاليت می نماید. این مجموعه ی […]