صدور پیش فاکتور در دوره ششم

با توجه به امکان ثبت و صدور پیش فاکتور در دوره ششم نمایشگاه ساخت ایران  از علاقمندان به استفاده از حمایت دولتی و تخفیفات این شرکت   دعوت می گردد تا اطلاعات خود شامل کد ملی و محصول انتخابی را جهت صدور پیش فاکتور ارسال فرمایید .