تاریخچه

معرفی شرکت «توسعه فن آوری مافوق صوت»


سابقه علمي شرکت «توسعه فناوري مافوق صوت» به سال 1382 با طراحي و ساخت چاقوي جراحي التراسونيک باز مي گردد. این شرکت در حال حاضر به عنوان اولين مجموعه تحقيقاتي، توليديِ تخصصي در زمينه تکنولوژي التراسونيک قدرت در اين حوزه فعاليت مي نمايد. اين مجموعه تحقيقاتي آمادگي دارد تا در جهت پيش برد انواع پروژه هاي دانشگاهي، تحقيقاتي و صنعتي در زمينه انواع کاربردهاي تکنولوژي اولتراسونيک قدرت همکاري نمايد.  فعاليت هاي ما شامل موارد: طراحي مفهومي، نوشتن پرپوزال، طراحي مهندسي و ساخت، آزمون و صحت يابي و تدوين گزارش نهايي مي باشد.

در ادامه برخی از فعالیتهای تیم شرکت توسعه فناوری مافوق صوت به اختصار می آید.

(در برخی از موارد ذیل این شرکت بعنوان پیمانکار طراحی و ساخت عمل نموده است و مالکیت محصول در اختیار این شرکت نیست.)